Grupp kvinnor utanför

Djup hjärnstimulering

Ett säkert, beprövat ingrepp för behandling av rörelsesjukdomar – och ett hopp för drabbade personer om att leva ett bättre liv med färre symtom.

Hitta en DBS-klinik

Om rörelsesjukdomar

Rörelsesjukdomar är neurologiska tillstånd som kännetecknas av förlorad rörlighet eller av ofrivilliga rörelser eller spasmer. Orsakerna är inte alltid kända, men de sitter vanligtvis i hjärnan eller ryggmärgen. De omfattar exempelvis Parkinsons sjukdom, dystoni och essentiell tremor.


Vad är djup hjärnstimulering (DBS)?

Djup hjärnstimulering (DBS) är en behandling som kan förbättra några av symptomen på rörelsesjukdomar såsom Parkinsons sjukdom, dystoni och essentiell tremor. 

Reducerade symptom 2,3,5

DBS-stimulering kan bidra till att reducera många symptom.

Reducerad medicinering 1

DBS-stimulering kan leda till att reducera antalet mediciner eller reducera dosen.

Förbättrad livskvalitet 2,3,4,5

DBS-stimulering kan ge bättre livskvalitet, bättre sömn, bättre humör och färre biverkningar genom möjligheten att minska medicineringen.


Ta del av DBS-patienters video-berättelser

Titta på videona som innehåller berättelser från patienter som har fått DBS behandling för att behandla rörelsesjukdom.*

”Tack för att ni gav mig livet tillbaka. Jag kan inte beskriva det, men känslan är otrolig”
Tony

”Det var ett mirakel, han var som en ung man igen”
Lisa och Peter

”Det blev en rejäl aha-upplevelse!”
Diana och Christian

* Citaten från patienterna i det här materialet beskriver verkliga, personliga upplevelser. Enskilda resultat kan variera. Patienter kan uppleva olika nivåer av förbättring och olika förändringar i sina aktiviteter och bruk av medicin. Hör med din läkare för att fastställa om du är lämplig för det här ingreppet och hur du kan bli hjälpt av behandlingen.


Hitta en DBS-klinik nära dig

 

Sök
Hitta närmaste läkare

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar angående DBS

Gå till avsnittet med vanliga frågor
Gå till avsnittet vanliga frågor om DBS

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på  www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Det här materialet är inte avsett för användning i Frankrike

Referenser:
1. Weaver et al. Bilateral deep brain stimulation vs best medical therapy for patients with advanced Parkinsons Disease: A randomized controlled trial. JAMA. 2009. 301: 63-73.
2. Okun et al. Subthalamic deep brain stimulation with a constant-current device in Parkinson's disease: An open-label randomised, controlled trial. Lancet Neurology. 2012. 11(2): 140-149.
3. Timmerman et al. Multiple-source current steering in subthalamic nucleus deep brain stimulation for Parkinson's disease (the VANTAGE study): a non-randomized. prospective, multicentre, open-label study. Lancet Neurology. 2015. 14: 693-701.
4. Krack et al. Five-Year Follow-up of Bilateral Stimulation of the Subthalamic Nucleus in Advanced Parkinson's disease. N. Engl J Med. 2003. 349: 1925-34.
5. Farris, S. and Giroux, M. (2013). DBS: En patientguide till djup hjärnstimulering. Movement and Neuroperformance Center Colorado.