Farfar och barnbarn ler

Behandling av Parkinsons sjukdom

Vi erbjuder en behandling som kallas djup hjärnstimulering och som kan förbättra livkvaliteten hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Hitta en DBS-klinik

Vad är Parkinsons sjukdom?

I Sverige finns ca 20 000 patienter som lever med Parkinsons sjukdom och i hela världen finns det över 10 miljoner människor.

Gammal kvinna som håller en kopp

Sjukdomen är både progressiv och degenerativ vilket innebär att man kontinuerligt försämras över tid. Den kännetecknas av en kontinuerlig minskning av dopaminproducerande celler i hjärnans motoriska område. 
Dopamin är en viktig kemisk substans som hjärnan använder för att reglera rörelse. Dopaminminskningen vid Parkinsons sjukdom minskar förmågan att kontrollera eller initiera rörelse, vilket resulterar i symptom som skakningar, långsam rörelse, stelhet och obalans. 


Vad orsakar Parkinsons sjukdom?

Trots att Parkinsons sjukdom först beskrevs för över 200 år sedan är dess exakta orsak fortfarande okänd. Några studier tyder på att den kan vara genetisk, men bara cirka 15 procent av personer med Parkinsons sjukdom har sjukdomen i släkten. De flesta forskare tror att den orsakas av en komplex kombination av genetiska och miljömässiga faktorer.


Symptom på Parkinsons sjukdom

Motoriska symptom kan göra vardagliga aktiviteter utmanande.  

Tremor

Talproblem

Obalans

Stelhet

Icke-motoriska symptom: Även om Parkinsons sjukdom är en rörelsesjukdom kan de icke-motoriska symptomen ha lika stor inverkan på livskvaliteten.

Trötthet

Sömnlöshet

Depression eller problem med humöret

Smärta


Behandling av Parkinsons sjukdom

Läkemedel

 • Varje person som lever med Parkinson har en individuell behandlingsplan.
 • Den optimala läkemedelsplanen varierar från person till person och ett specialistteam kan hjälpa till att hitta rätt läkemedel eller kombination av läkemedel för att ge den bästa symptomlindringen med så få biverkningar som möjligt.
 • När mediciner med tiden får mindre effekt kan doserna sänkas, och nya mediciner tillföras. Levodopa är en vanlig medicin som används mot Parkinsons sjukdom, och du måste har prövat Levodopa innan du övervägs för DBS.1

Motion

 • Även om motion inte kan behandla Parkinsons sjukdom har det visat sig bromsa försämringen. I en klinisk prövning med 10 000 patienter har minst två och en halv timmes fysisk aktivitet varje vecka – inklusive styrketräning, flexibilitet och aerobisk träning visat sig förbättra livskvaliteten.
 • För att erbjudas DBS-kirurgi krävs så god fysisk form som möjligt.

Kirurgi

 • Djup hjärnstimulering (DBS) är ett kirurgiskt ingrepp för behandling av motoriska symptom samtidigt som det möjliggör minskad medicinering. DBS är en enhet som liknar en pacemaker i storlek och form. Den skickar elektriska signaler till hjärnan för att hjälpa till att kontrollera rörelsestörningarna. En kirurg kommer att placera en eller två trådar som kallas ”elektroder” i hjärnan.
 • Elektroderna ansluts sedan till stimulatorn och stimulatorn placeras under huden ovanför nyckelbenet. När stimulatorn är påslagen ger den upphov till milda elektriska impulser som stimulerar ett specifikt område i hjärnan.
 • Stimuleringen kan hjälpa till att reglera felaktig signalering i hjärnan och förbättra vissa av de motoriska symptomen. Aktiviteter som tidigare har varit omöjliga att genomföra kan för många bli möjliga igen.

Hur fungerar djup hjärnstimulering?

 • Diskutera med en läkare ifall DBS-stimulering kan vara ett möjligt behandlingsalternativ.
 • För att erbjudas DBS-kirurgi krävs så god fysisk form som möjligt.

Djup hjärnstimulering mot Parkinsons sjukdom

Vem är lämplig för DBS-behandling?

Äldre par sitter i soffan och tittar på smartphone

De med Parkinsons sjukdom som kan vara lämpliga för DBS-behandling är de som:

 • har svarat positivt på levodopabehandling men inte längre kan kontrollera motoriska symptom på Parkinsons sjukdom med enbart läkemedel
 • har diagnostiserats med Parkinsons sjukdom sedan minst 5 år.

Rätta tidpunkten att få DBS-behandling

Grönt trafikljus
Behandlingsalternativet DBS är lämpligt när en patient uppfyller följande kriterier:
 • diagnostiserad med Parkinsons sjukdom
 • svarar positivt på behandling med Levodopa 
 • läkemedelsbehandling av Parkinsonssymptomen är inte längre lika effektiv
 • upplever PÅ/AV-fluktuationer vilket påverkar livskvaliteten genom t.ex. sömnstörningar 
 • ökade läkemedelsdoser som resulterar i ökade ofrivilliga rörelser
Apelsin trafikljus
DBS operation är inte längre lämpligt när en patient uppfyller något av kriterierna:
 • minimalt svar på läkemedel för Parkinsons sjukdom 
 • lider av minnesförlust, koncentrationssvårigheter eller humörförändringar 
 • har medicinska tillstånd som förhindrar operation 
 • sent stadium av Parkinsons sjukdom har uppnåtts

Men varje person är unik. Man bör diskutera med din specialist på rörelsesjukdomar huruvida DBS är ett lämpligt behandlingsalternativ.

För att utredas om man är lämplig för DBS-behandling  skall man be sin allmänläkare om en remiss till en neurolog eller neurokirurg på en DBS-klinik. 

När man remitterats måste man genomgå en noggrann utvärdering. Om man bedöms lämplig placeras man på en väntelista för DBS-operation. 

Hitta en DBS-klinik nära dig

Sök
Hitta närmaste läkare

Var finns information om Parkinsons sjukdom?

Under de senaste 50 åren har det gjorts upptäckter som har revolutionerat vår förståelse av Parkinsons sjukdom och hjärnan. Det pågår flera studier som studerar möjligheten att antingen bromsa utvecklingen av Parkinsons sjukdom, eller till och med eventuellt bota sjukdomen. Håll dig uppdaterad om all pågående forskning och tillgängliga resurser för att stödja utvecklingen av ett botemedel mot Parkinsons sjukdom.

För att öka medvetenheten om och förståelsen för Parkinsons sjukdom deltar Boston Scientific aktivt i samhällsutbildning och samarbetar med lokala Parkinson-organisationer.

swedish-parkinsons-disease-association

Svenska Parkinsonförbundet har ca. 9000 medlemmar fördelade på 24 länsföreningar. Förbundet informerar, stöder forskning, uppmuntrar och hjälper dem som drabbats av sjukdomen. Förbundet arbetar också med att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och med parkinsonliknande sjukdomar samt för deras anhöriga.

1. Parkinsonförbundets webbplats. Läkemedel mot Parkinsons sjukdom. Från juli 2022. https://www.parkinsonforbundet.se
Parkinson's Europe är den enda europeiska parkinsonparaplyorganisationen. Vi har kämpat för och arbetat med den globala Parkinson-gemenskapen i nästan 30 år. Vår vision är att personer med Parkinson och deras familjer har tillgång till de högsta standarderna för behandling, stöd och vård som de behöver för att leva ett fullständigt och bekvämt liv.

Det här materialet tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsett att användas för medicinsk diagnostik. Informationen utgör varken medicinsk eller juridisk rådgivning och Boston Scientific gör inga utfästelser om den medicinska nytta som beskrivs här. Boston Scientific rekommenderar därför att du rådgör med din läkare när det gäller allt som har med din hälsa att göra.

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på  www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Det här materialet är inte avsett för användning i Frankrike