Gammal hantverkare som arbetar med trä

Vad är djup hjärnstimulering?

Ta reda på vad DBS handlar om och hur det kan bidra till att behandla rörelsesjukdomar

Hitta en DBS-klinik

Djup hjärnstimulering / Vad är DBS?

Hur kan DBS hjälpa patienter med rörelsesjukdomar?

DBS är en liten medicinteknisk enhet som implanteras i kroppen och kopplas till elektroder som implanteras i hjärnan. Milda elektriska signaler avges till specifika områden i hjärnan för att lindra symptomen på rörelsesjukdom.

Gamla kvinnor som promenerar med glass

DBS är inte ett botemedel, men stimuleringen kan förbättra många av symptomen samt reducera antalet läkemedel och/eller läkemedelsdosen.

Eftersom läkemedelsdosen eventuellt kan minskas kan också en del av de medicinrelaterade biverkningarna, såsom motoriska fluktuationer (PÅ-AV-tillstånd) och ofrivilliga rörelser, även kallat dyskinesi, minskas. För personer som lever med dystoni, essentiell tremor eller Parkinsons sjukdom kan DBS-behandling eventuellt minska några av symptomen och förbättra personens livskvalitet.


Hur fungerar djup hjärnstimulering?


DBS-kirurgi

Är DBS-kirurgi säkert?

Även om det finns risker med varje operation är DBS inte en ny behandling och för många personer som lever med Parkinsons sjukdom, dystoni och essentiell tremor är DBS-behandling en normal del av deras behandling i längden. Säkerheten under och effektiviteten av DBS-behandling av Parkinsons sjukdom, dystoni och essentiell tremor har testats i kliniska prövningar och har använts kliniskt i mer än 25 år. Hundratusentals patienter upplever redan fördelarna med att få DBS-behandling.

Dr. Jens Volkmann, MD PhD, ordförande och professor i neurologi vid universitetet i Würzburg (Tyskland) och global lobbyist för DBS diskuterar säkerheten hos djup hjärnstimulering.


Är DBS effektivt?

Inte alla patienter med rörelsesjukdomar drabbas av sjukdomen på samma sätt. Allvarlighetsgraden, typen och förekomsten av symptom varierar mellan olika personer. Samma sak gäller för hur olika personer svarar på DBS-behandlingen. Ganska ofta kan patienter med rörelsesjukdomar tack vare DBS minska mängden medicin som de tar och leva utan besvärande biverkningar, som okontrollerade rörelser, inkontinens och humörsvängningar.

Ikon för patient som är tillfreds

96 % patientnöjdhet

Om de fick chansen hade 96 % av DBS-patienterna valt att göra om det.1

Ikon för ON tid

Mindre problem med AV/PÅ-flukturationer

DBS ger cirka 8 till 10 timmar med "on-effekt” så att du får mer kontroll och självständighet att leva livet utan orörlighet eller stelhet.2,3,4

Ikon för varaktiga resultat

Bestående resultat

Tydliga förbättringar i motorik bibehålls i minst fem år.4


Gammal kvinna tittar på smartphone

Hur går DBS behandling till?

Det kan ta tid från början av utredningen till implantation av en DBS-enhet. Det tar också tid innan DBS-behandlingen har blivit optimerad. Vanligtvist genomgås de 5 faserna nedan. Ett specialist team kommer att medverka både före och efter implantation av en DBS-enhet.

Ikon för utforska dina alternativ

1. Utforska dina alternativ

Det första steget är att förstå om DBS är en lämplig behandling för dig. Prata med din behandlande neurolog för att se om DBS är ett alternativ för dig eller begär en remiss från din allmänläkare till en neurolog specialiserad på rörelsesjukdomar. 

Ikon för få en utvärdering gällande DBS-kirurgi

2. Få en utvärdering gällande DBS-kirurgi

I det här steget utvärderas du noggrant för om säkerställa att du är en lämplig kandidat för DBS. Utvärderingen kan innefatta en neurologisk konsultation, PÅ/AV-test, en neuropsykologisk utvärdering, en allmän hälsokontroll, bildtagning av hjärnan och vanliga laboratorietester.

Ikon för elektrodplacering

3. Elektrodplacering

Det första steget i den kirurgiska processen är att placera elektroderna i hjärnan. Vanligtvist utförs operationen medan du är sövd. Operationen kan sträcka sig från 4–8 timmar. Om du är vaken under operationen kan du bli ombedd att göra enkla rörelser som att röra på armar eller ben för att kontrollera att elektroderna är korrekt placerade. Efteråt kan du räkna med att stanna kvar på sjukhuset åtminstone över natten för övervakning.

Ikon för stimulatorimplantation

4. Stimulatorimplantation

Detta är ett kirurgiskt ingrepp som oftast görs samtidigt som elektroderna implanteras eller ibland flera veckor efteråt. När stimulatorn implanteras kommer du att bli sövd och stimulatorn kommer att anslutas till dina elektroder via förlängningskablar.

Ikon för programmering och optimering

5. Programmering och optimering

En tid efter det att du har återhämtat dig från kirurgin kommer ditt DBS-system att aktiveras och stimuleringsinställningarna kommer att anpassas för dig. Månaderna efter implantationen kommer ditt specialistteam göra justeringar av dina stimuleringsinställningar och din medicinering för att bäst minska dina symptom.

Eftervård

  • DBS kan innebära en livsförändrande upplevelse, men det händer inte på en dag. Det kan ta allt från några  månader till nästan ett år för ditt specialistteam att justera enhetens inställningar och läkemedel för att passa dina unika behov. 
  • Efter operationen utförs postoperativa polikliniska utvärderingar regelbundet, särskilt under det första året,  av en specialist på rörelsesjukdomar som optimerar ditt stimuleringsprogram. När inställningarna av ditt DBS-system optimerats kommer du att vara mindre beroende av mottagningsbesök och antalet återbesök kommer att minskas. Du kommer att få handböcker med instruktioner, till exempel ”Hur laddar jag  min enhet?”. Du hittar alla broschyrer här
  • Kom ihåg att ditt specialistteam finns där för att hjälpa och ge dig vägledning. Även när ditt DBS-system är optimerat kan du rådfråga ditt specialistteam ifall du har några frågor eller funderingar.

Förväntade mål

Precis som med alla typer av operationer finns det alltid en viss risk för komplikationer. Det är viktigt att komma ihåg att detta kanske inte är ett alternativ som passar alla. Ditt specialistteam kommer tillsammans med dig att utarbeta den bästa behandlingsplanen och diskutera dina personliga mål med DBS-behandling. Det är viktigt att komma ihåg att alla inte upplever samma resultat, trots alla ansträngningar ditt specialistteam gör för att välja den bästa behandlingen för dig. DBS är inte ett botemedel men kan hjälpa dig att uppnå en bättre livskvalitet.

Tänk på följande: 

  • DBS-mål: Innan du påbörjar DBS behandlingen är det viktigt att sätta DBS-mål som är realistiska och uppnåbara. Du kommer att identifiera dessa mål tillsammans med ditt specialistteam. Det kan ta lite tid att uppnå den bästa behandlingen för dig.
  • Sätta upp mål för föräldrar och vårdgivare: Föräldrar och vårdgivare kommer att vara involverade i målsättningen.
  • Erbjuden DBS: När du har blivit erbjuden DBS-kirurgi kommer ditt specialistteam att diskutera DBS-kirurgins risker och fördelar med dig.

Hantering av dina förväntningar:

  • DBS kommer inte att korrigera ditt tal, din balans eller din kognitiva funktion 
  • Efter DBS-operationen kommer du sannolikt att få fortsätta ta din medicin tillsammans med din behandling. Medicinen kommer sedan att långsamt justeras i takt med att stimuleringen i enheten ökar. De flesta patienter kan minska sina läkemedel med minst 30 % *

Hur är livet med DBS?

 

Utforska
Hitta närmaste läkare

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar angående DBS

Gå till avsnittet med vanliga frågor
Gå till avsnittet vanliga frågor om DBS

Referenser:
1.Knoop et al. Bridging the gap in patient education for DBS surgery for Parkinson’s disease. Parkinson’s Disease. 2017. 2017: 1-6.
2. Okun et al. Subthalamic deep brain stimulation with a constant current device in Parkinson’s disease: An open-label, randomised, controlled trial. Lancet Neurology. 2012. 11: 140 – 149.
3. Timmerman et al. Multiple-source current steering in subthalamic nucleus deep brain stimulation for Parkinson’s disease (the VANTAGE study): a non-randomized, prospective, multi-centre, open label study. Lancet Neurology. 2015. 14: 693 – 701.
4. Krack et al. Five-year follow up of bilateral stimulation of the subthalmaic nucleus in advanced Parkinson’s disease. N Eng J Med. 2003. 349: 1925 – 1934.
* Vitek JL, Jain R, Chen L, et al. Subthalamic nucleus deep brain stimulation with a multiple independent constant current-controlled device in Parkinson’s disease (INTREPID): a multicenter, double-blind, randomised, sham-controlled study. Lancet Neurology. 2020;19(6):491‐501. doi:10.1016/S1474-4422(20)30108-3

Det här materialet tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsett att användas för medicinsk diagnostik. Informationen utgör varken medicinsk eller juridisk rådgivning och Boston Scientific gör inga utfästelser om den medicinska nytta som beskrivs här. Boston Scientific rekommenderar därför att du rådgör med din läkare när det gäller allt som har med din hälsa att göra.

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på  www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Det här materialet är inte avsett för användning i Frankrike