Mor och barn som leker

Vem kan bli hjälpt av djup hjärnstimulering?

Läs mer om rörelsesjukdomar, hur de diagnostiseras och vilka behandlingsalternativ som är tillgängliga.

Hitta en DBS-klinik

Djup hjärnstimulering / Vem kan bli hjälpt av DBS?

Rörelsesjukdomar

Rörelsesjukdomar är neurologiska tillstånd som påverkar kroppens förmåga att kontrollera eller inleda rörelser. Rörelsesjukdomar kan orsaka svårigheter som att utföra vardagsaktiviteter så enkla som att klä på sig, dricka en kopp kaffe eller använda en penna. Tre av de vanligaste rörelsesjukdomarna är Parkinsons sjukdom, dystoni och essentiell tremor.


Diagnos och behandling

Om du tror att du lider av en rörelsesjukdom kommer din husläkare förmodligen att remittera dig till en neurolog. Neurologen genomför en vanlig hälsoundersökning. Troligen krävs ett flertal undersökningar, till exempel:

  • Elektrofysiologiska undersökningar
    Neurografi, elektromyografi, SEP Sensorisk nervkonduktion, MEP (motorisk nervkondukton) eller tremoranalys,
  • Undersökning av cerebrospinalvätskan (CSF) för att utesluta en infektion,
  • Bildtagning som datortomografi och MRT för att upptäcka strukturella förändringar i hjärnan eller ryggmärgen.

De här undersökningarna kanske endast går att utföra på specialistkliniker. Din neurolog kommer att informera dig och remittera dig vidare om det behövs.

  • Diagnosen för Parkinsons sjukdom är en uteslutande diagnos, vilket innebär att sjukdomar med liknande symptom först måste uteslutas som orsak till symptomen. Därefter brukar man kontrollera huruvida den drabbade personen svarar på medicin mot Parkinsons sjukdom, t.ex. levodopa.

Parkinsons sjukdom är en progressiv sjukdom. Det betyder att symptomen blir värre med tiden och att de efter en viss tid inte längre kan reduceras med enbart medicin.

Det finns dock ett annat behandlingsalternativ i form av djup hjärnstimulering (DBS).

Det kan vara lämpligt att påbörja DBS- behandling när levodopa-behandling tidigare gett bra resultat, men behandlingen inte längre är tillfredställande. Hur länge man har haft sin sjukdom vid insättandet av DBS-behandling varierar, men i snitt rör det sig om 4 år efter att man har fått diagnosen. 1
Det kommer också en tidpunkt i sjukdomsförloppet då DBS-behandling inte längre är lämpligt att påbörjas.

Hitta en DBS-klinik nära dig

 

Sök
Hitta närmaste läkare

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar angående DBS.

Gå till avsnittet med vanliga frågor
Gå till avsnittet vanliga frågor om DBS

1. Engl J Med 2013; 368:610-622 DOI: 10.1056/NEJMoa1205158

Det här materialet tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsett att användas för medicinsk diagnostik. Informationen utgör varken medicinsk eller juridisk rådgivning och Boston Scientific gör inga utfästelser om den medicinska nytta som beskrivs här. Boston Scientific rekommenderar därför att du rådgör med din läkare när det gäller allt som har med din hälsa att göra.

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på  www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Det här materialet är inte avsett för användning i Frankrike