Gammalt par som promenerar på stranden

Behandling av essentiell tremor

Vi erbjuder en behandling som kallas djup hjärnstimulering och som kan förbättra livkvaliteten hos patienter med essentiell tremor.

Hitta en DBS-klinik

Vad är essentiell tremor?

Essentiell tremor är en  rörelsesjukdom som kännetecknas av okontrollerbara skakningar, eller ”tremor”, i olika delar och på olika sidor av kroppen. Vanliga områden som påverkas är huvud, struphuvud, tunga, haka, armar och händer. Underkroppen påverkas sällan. Essentiell tremor är vanligt. Prevalensen är 0,5-1 procent i den vuxna befolningen och hos personer över 60 år cirka 5 procent.1


Orsaker till essentiell tremor

Den exakta orsaken bakom essentiell tremor är okänd, men man tror att det inträffar en förändring inom talamus över tid. Talamus är en struktur i hjärnan som samordnar och kontrollerar muskelaktivitet. Majoriteten av fallen är genetiskt nedärvda och förekommer oftare hos äldre.


Symptom på essentiell tremor

Symptomen kan variera från person till person. Om symptomen påverkar vardagliga aktiviteter bör man prata med sin allmänläkare och be om en remiss till ett specialistteam på rörelsesjukdomar.

Tremor

Ångest

Vibrationer på rösten

Symptom på essentiell tremor inkluderar:

 • Korta perioder av skakningar som inte kan kontrolleras
 • Vibrationer på rösten
 • Nickningar
 • Skakningar som förvärras av emotionell stress
 • Skakningar som blir värre med aktiviteter, till exempel av att lyfta en kaffekopp
 • Skakningar som minskar vid vila
 • Balansproblem (i sällsynta fall) 

Behandling mot essentiell tremor

Behandlingsformerna mot essentiell tremor som är tillgängliga för närvarande är symtomlindrande och inte botande. Det innebär att symptomen av essentiell tremor kan lindras men att tillståndet med tremor inte kommer att botas.2 Det finns olika typer av läkemedel som kan ordineras. Tillsammans med ett specialistteam för rörelsestörningar hittar man den bästa lösningen för respektive patient.

Läkemedel

Det finns olika typer av läkemedel som kan tas för essentiell tremor. Läkemedlet kan eventuellt minska skakningarna. Man bör diskutera med ett specialistteam om de potentiella behandlingarna som finns tillgängliga.

Fysioterapeutisk behandling

Sjukgymnastik för att förbättra koordination och muskelkontroll kan vara till nytta. För att erbjudas DBS-kirurgi krävs så god fysisk form som möjligt. 

Kirurgi

 • Djup hjärnstimulering är ett kirurgiskt ingrepp för behandling av motoriska symptom samtidigt som det möjliggör minskad medicinering. DBS är en enhet som liknar en pacemaker i storlek och form. Den skickar elektriska signaler till din hjärna för att hjälpa till att kontrollera de motoriska symptomen på rörelsesjukdom. En kirurg kommer att placera en eller två trådar som kallas ”elektroder” i hjärnan.
 • Elektroderna ansluts sedan till stimulatorn och stimulatorn placeras under huden under nyckelbenet. Pediatriska patienter får ofta stimulatorn placerad i buken. När stimulatorn är påslagen ger den upphov till milda elektriska impulser som stimulerar ett specifikt område i hjärnan.
 • Stimuleringen kan hjälpa till att reglera felaktig signalering i hjärnan och förbättra vissa symptom på rörelsesjukdom. Aktiviteter som tidigare har varit omöjliga att genomföra kan för många bli en möjliga igen. 

Hur fungerar djup hjärnstimulering?

 • Diskutera med en läkare ifall DBS-stimulering kan vara ett möjligt behandlingsalternativ.
 • För att erbjudas DBS-kirurgi krävs så god fysisk form som möjligt.

Djup hjärnstimulering mot essentiell tremor

Vem är lämplig för DBS-behandling?

Grönt trafikljus

För att djup hjärnstimulering skall vara lämpligt för en patient skall man: 

 • ha en bekräftad essentiell tremordiagnos.
 • ha provat flera mediciner utan effekt eller med för stora biverkningar, som till exempel sömnighet, yrsel eller koncentrationssvårigheter
 • ha en försämrad livskvalitet på grund av tremor.
 • ha svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter.

Hitta en DBS-klinik nära dig

Sök
Hitta närmaste läkare

Var finns information om essentiell tremor?

Håll dig uppdaterad om all pågående forskning och tillgängliga resurser för att stötta personer som lever med tremor. För att stärka medvetenhet och förståelse deltar Boston Scientific aktivt i samhällsutbildning och samarbetar med lokala grupper och människor med essentiell tremor.

NTF grundades av professor Leslie Findley (Storbritannien) och den framlidne professorn William Koller (USA) i två länder samtidigt år 1992.  År 1994 blev NTF sedan en separat registrerad, självstyrande ideell organisation.

1. EPDA. Essentiell tremor. från juli 2022. https://www.epda.eu.com/about-parkinsons/types/essential-tremor/
2. National Tremor Foundation. Mediciner och behandlingar. Från juli 2022. https://tremor.org.uk/medication-treatments

Det här materialet tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsett att användas för medicinsk diagnostik. Informationen utgör varken medicinsk eller juridisk rådgivning och Boston Scientific gör inga utfästelser om den medicinska nytta som beskrivs här. Boston Scientific rekommenderar därför att du rådgör med din läkare när det gäller allt som har med din hälsa att göra.

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på  www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Det här materialet är inte avsett för användning i Frankrike