Tony sitter på sin cykel

Leva med DBS

Hitta svaren på de fem vanligaste frågorna om DBS här.

Hitta en DBS-klinik

Djup hjärnstimulering / Vad är DBS / Hur är livet med DBS

Hur känns DBS-stimuleringen

Under den första programmeringen kan du uppleva en pirrande känsla. Under ett flertal omprogrammeringar provar man ut vilka inställningar som passar dig bäst. Efter det brukar de flesta patienter knappt märka av enheten, även om vissa kan uppleva avtagande pirrningar i armen eller benet eller att det spänner lätt i ansiktet.


Hur snabbt återhämtar jag mig efter operationen?

Tiden det tar att återhämta sig efter utskrivning från sjukhuset bör vara relativt kort om du inte fått några komplikationer efter din operation på sjukhuset. Du bör kontrollera att dina sår är rena och torra. Kom ihåg att ditt huvud, områdena bakom ditt öra, längs nacken och ditt bröst kommer att vara ömma och smärtsamma i ett par dagar eller veckor efter operationen. Post-kirurgisk smärta kan behandlas med smärtstillande läkemedel, prata därför med ditt DBS-team om du upplever obehag.


Kan jag sluta ta mina läkemedel efter DBS-operationen?

Ibland kan lyckad DBS-kirurgi leda till ett minskat behov av läkemedel och eventuell minskning av läkemedelinducerade biverkningar, även om behandlingen inte är avsedd att ersätta din medicin.


Kan jag resa med en DBS-enhet?

Ja, du kan resa med ditt DBS-system. Metalldetektorer, röntgenmaskiner, säkerhetsdetektorer och andra säkerhetsenheter kommer inte att skada implantatet men kan orsaka oavsiktlig stimulering. Implantatet kan också aktivera metalldetektorlarm. Därför rekommenderar vi att du alltid bär med dig ditt DBS-ID-kort. Om du reser utomlands kan du behöva en adapter för att ladda ditt system.


Kan jag genomgå MRT-undersökning?

Ja, du kan eventuellt genomgå en MRT-undersökning om din DBS-enhet heter Vercise Gevia, Vercise Genus P16 eller Vercise Genus R16. Dessa enheter ger möjlighet till helkroppsscanning med MRT** under vissa förhållanden. Det är dock viktigt att du informerar DBS-teamet om alla medicinska undersökningar, till exempel MRT, eftersom de behöver kontrollera att du uppfyller kriteria för MRT (som till exempel vilka elektroder och förlängningar som är implanterade samt batteriets placering). Ditt batteri måste sättas i MRT-läge under hela MRT-undersökningen, vilket programmeras med hjälp av din fjärrkontroll.


Titta på andra patienters video-berättelser

 

Sök
Verkliga berättelser om djup hjärnstimulering (DBS)

Har du fortfarande frågor?

Här hittar du vanliga frågor och svar angående DBS

Gå till avsnittet med vanliga frågor
Gå till avsnittet vanliga frågor om DBS

Det här materialet tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsett att användas för medicinsk diagnostik. Informationen utgör varken medicinsk eller juridisk rådgivning och Boston Scientific gör inga utfästelser om den medicinska nytta som beskrivs här. Boston Scientific rekommenderar därför att du rådgör med din läkare när det gäller allt som har med din hälsa att göra.

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på  www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Det här materialet är inte avsett för användning i Frankrike