Gammal man med barn som pekar på något

Hitta en DBS-klinik

Ange din plats för att hitta en DBS-klinik nära dig.

Djup hjärnstimulering / Patientinformation / Sökverktyg för att hitta en DBS-klinik

Hitta en DBS-klinik

Om du bara ser ett vitt utrymme nedan betyder det att du inte har godkänt kakorna. Kakor krävs för att du ska kunna använda verktyget Hitta en DBS-klinik. Acceptera funktionella kakor i inställningspanelen för kakor.

Det här materialet tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsett att användas för medicinsk diagnostik. Informationen utgör varken medicinsk eller juridisk rådgivning och Boston Scientific gör inga utfästelser om den medicinska nytta som beskrivs här. Boston Scientific rekommenderar därför att du rådgör med din läkare när det gäller allt som har med din hälsa att göra.

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på  www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Det här materialet är inte avsett för användning i Frankrike