Gammal man med barn som pekar på något

Hitta en DBS-klinik

Ange din plats för att hitta en DBS-klinik nära dig.

Djup hjärnstimulering / Patientinformation / Sökverktyg för att hitta en DBS-klinik

Hitta en DBS-klinik

Om du bara ser ett vitt utrymme nedan betyder det att du inte har godkänt kakorna. Kakor krävs för att du ska kunna använda verktyget Hitta en DBS-klinik. Acceptera funktionella kakor i inställningspanelen för kakor.

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Materialet är inte avsett att användas i Frankrike.