Gammal man läser om DBS

DBS-information

Här hittar du många praktiska tips, berättelser från andra patienter och informationsmaterial om djup hjärnstimulering.

Hitta en DBS-klinik

Djup hjärnstimulering / Patientinformation

Patienternas egna erfarenheter av djup hjärnstimulering

Effekten av DBS-behandling varierar mellan olika personer. Titta på video-berättelserna från människor som har en rörelsesjukdom och som har fått ett DBS-system (djup hjärnstimuleringssystem) för att behandla symptomen.*

”Tack för att ni gav mig livet tillbaka. Jag kan inte beskriva det, men känslan är otrolig."
Tony

”Det var ett mirakel, han var som en ung man igen”
Lisa och Peter

”Det blev en rejäl aha-Upplevelse!”
Diana och Christian

* Citaten från patienterna i det här materialet beskriver verkliga, personliga upplevelser. Enskilda resultat kan variera. Patienter kan uppleva olika nivåer av effekt av DBS-stimulering och olika förändringar i sina aktiviteter och bruk av medicin. Hör med din läkare för att fastställa om du är lämplig för det här ingreppet och hur du skulle kunna gynnas av behandlingen.


Titta på våra informationsvideos och broshyrer.

Hitta annat utbildningsmaterial som videoklipp, broschyrer och länkar.

Klicka här
Gammalt par som utforskar guider

Hitta en DBS-klinik nära dig

 

Sök
Hitta närmaste läkare

Vanliga frågor

Här hittar du vanliga frågor och svar angående DBS

Gå till avsnittet med vanliga frågor
Gå till avsnittet vanliga frågor om DBS

Det här materialet tillhandahålls enbart i informationssyfte och är inte avsett att användas för medicinsk diagnostik. Informationen utgör varken medicinsk eller juridisk rådgivning och Boston Scientific gör inga utfästelser om den medicinska nytta som beskrivs här. Boston Scientific rekommenderar därför att du rådgör med din läkare när det gäller allt som har med din hälsa att göra.

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på  www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Det här materialet är inte avsett för användning i Frankrike