En patient med rullstol

Patienters egna berättelser om djup hjärnstimulering

Titta på patienternas egna videoberättelser om deras upplevelse av att få DBS och hur behandlingen har förändrat deras liv.

Hitta en DBS-klinik

Hör patienters verkliga berättelser

Effekten av DBS-behandling varierar mellan olika personer. Hör berättelser från människor som har liknande sjukdomshistoria som du och som har ett DBS-system (system för djup hjärnstimulering) för att behandla symptomen.*

Parkinsons sjukdom

Tony

”Tack för att ni gav mig livet tillbaka. Jag kan inte beskriva det, men känslan är otrolig”

Inge och Bernd

”Jag kunde inte dansa på rätt sätt längre. Men nu är jag mycket smidigare”

Lisa och Peter

”Det var ett mirakel, han blev som en ung man igen”

Diana och Christian

”Det var en riktig aha-upplevelse!”

Faustino och Ludivina

”Jag har inte längre någon känsla av att jag har Parkinsons sjukdom.”

Gerard, Mary och Hannah

”Vi fick tillbaka den gamle Gerard”

Essentiell tremor

Daniel

”Effekten av den var ganska omedelbar” 

Dystoni

Angel och Salvador

”Han var uppe, satt upp, låg ner på rygg och log brett[…] Han var så, så lycklig"

* Citaten från patienterna i det här materialet beskriver verkliga, personliga upplevelser. Enskilda resultat kan variera. Patienter kan uppleva olika nivåer av effekt från DBS-behandling och olika förändringar i sina aktiviteter och bruk av medicin. Hör med din läkare för att fastställa om du är lämplig för det här ingreppet och hur du kan gynnas av behandlingen.

VARNING: Enligt lag får dessa enheter endast säljas av läkare eller på läkares ordination. Indikationer, kontraindikationer, varningar och bruksanvisningar finns i bipacksedeln som medföljer varje enhet eller på www.IFU-BSCI.com. Produkter visas endast för informationsändamål och det är möjligt att de inte är godkända eller inte saluförs i vissa länder. Materialet är inte avsett att användas i Frankrike.